Gästföreläser om företagens samhällsansvar

CSR Asia är en privatägd, icke-vinstdrivande organisation som jobbar med multinationella företag för att få dem att ta sitt samhälleliga ansvar.

– Ekonomiska investeringar lindrar ofta fattigdom – frågan är bara på vilket sätt. Hur ser vi till att dessa ekonomiska intressen inte är dåliga för miljön och så vidare? CSR handlar om företagens roll i den globala välfärden och hur man förändrar företagspraxis på en grundläggande nivå. För det behövs.