Högskolan i Borås + Sveriges Tekniska Forskningsinstitut = bok.

– Boken är ett hett efterlängtat hjälpmedel för dagens yrkesverksamma byggnadskonstruktörer, berättar Agnes Nagy.

Träkonstruktioner EK 5 är en handledning till Eurokod 5, som är den gällande standarden för träkonstruktioner sedan årsskiftet 2011. Den innehåller formler och tabeller för materialegenskaper och dimensionering enligt de nya Eurokoderna för träkonstruktioner samt regler för dimensionering och utformning av spik- och skruvförband.

– Reglerna från Eurokod 5 och Boverkets styrdokument gällande eurokodstandarderna har vi nu samlat på ett ställe i en händig handledning.

För konstruktörer och studenter

Träkonstruktioner EK 5 riktar sig främst till konstruktörer som delvis redan har bekantat sig med de nya reglerna, men också till studenter på ingenjörsutbildningen som har läst byggnadsmekanik och konstruktionsteknik. Något som Agnes Nagy är noga med att poängtera.

– Studenterna på högskolan får köpa boken till ett mycket rabatterat pris, mindre än hälften av vad den kostar i butik.

Om samarbetet med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har Agnes Nagy bara gott att säga.

– Det har fungerat mycket bra och har varit väldigt lärorikt. Att sammanföra kompetens från två kunskapsorganisationer ger ett mervärde, en synergieffekt. Samarbetet ska fortsätta nu när man har fått en djupare inblick i varandras organisationer.