Högskolan i Borås skickar inspel om framtida forskningspolitik

Att forskningspropositionen återkommer med jämna mellanrum styrs inte av regler eller lagar, men kutym är att den läggs var fjärde år. Med utgångspunkt från detta har alla universitet och högskolor blivit ombedda att skicka in sina forskningsstrategier och synpunkter kring den kommande forskningspropositionen. Det är frivilligt att svara, men de flesta högskolor och universitet väljer att göra det.

Anders Stenström är controller på högskolan och nämner två av punkterna högskolan väljer att lyfta fram i skriften.
­– Vi pekar på att kvalitetssatsningar är bra, men betonar att kvalitet finns överallt – både på små och stora lärosäten. Vi visar också att Högskolan i Borås är ett profilerat lärosäte, så tack vare att vi har koncentrerat allt till sex forskningsmiljöer finns det vid högskolan – även om vi är ett mindre lärosäte – inga små forskningsområden.

Skrifterna från alla lärosäten skickas till utbildningsdepartementet och blir en del av deras kunskapsinsamling inför den kommande forskningspropositionen.

– De tar tempen på aktörerna inom forsknings- och innovationsvärlden, säger Anders Stenström. I slutändan är det en politisk process; det handlar om vad man vill och tror sig kunna satsa på. Men man frågar i alla fall oss i sektorn vad vi tycker först.