Prefekten fick årets HIT-blomma

Handels- och IT-högskolans avgående prefekt Rolf Appelkvist fick ta emot HIT-blomman 2011. Det är ett pris som delas ut årligen av institutionens kårsektion HITEK till någon av institutionens personal som har utmärkt sig extra, i positiv bemärkelse. 

Eftersom institutionen i höst har bytt namn till Handels- och IT-högskolan (HIT) så är det första gången som detta pris delas ut under namnet HIT-blomman.

Motiveringen till priset lyder:
"För ett långt uppdrag som prefekt på HIT med studenternas väl i fokus, så går den första HIT-blomman till en person som alltid skapar tid till att vara en stöttepelare för inte enbart studenter utan också lärare. Att leda en institution kräver mycket ansvarstagande och engagemang och det är något som denna person verkligen har levt upp till!"