Sydostasien nästa stopp för Waste Recovery

De länder som deltar i projektet är Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam.

-Mekongregionen utvecklas mycket snabbt just nu. Städerna växer och problemen med avfall ökar därmed också. Det är svårt att finna nya platser för deponi, förklarar Dr. Muhammad Abu Yusuf från Asian Institute of Technology, AIT, i Thailand och huvudkoordinator för Mekong Region Waste Refinery-International Partnership Project.

Inledande studiebesök i Borås

Inledningsvis har en delegation från Thailand och Kambodja gjort ett första studiebesök i Borås i mitten av december då Borås Energi & miljö AB, avfallsanläggningen Sobacken, reningsverket på Gässlösa samt värmekraftverket i Borås, SP och Navet besöktes.
I januari kommer en ny delegation bestående av två tjänstemän inom teknisk förvaltning från vardera stad för att under en månad lära sig mera om avfallshantering, resursåtervinning samt samarbetsformen som tillämpas i Borås enligt konceptet Waste Recovery – International Partnership, där kommun/stad, energibolag, universitet samt tekniskt forskningsinstitut samarbetar.

Studiebesök i deltagarländerna

Det blir fyra intensiva veckor i Borås som sedan kommer att följas av ytterligare en träningsperiod i Bangkok i juni. Vidare kommer man att göra studiebesök även i Laos, Kambodja och Vietnam.
-Vi arbetar för att engagera politisk ledning och tjänstemannaledning i städerna i de fyra länderna, förklarar Dr. Yusuf.
Målet på sikt är att helt komma bort från avfall och deponier av avfall.

  • EEP Mekong: Energy and Environment Partnership with the Mekong Region
  • EEP Mekong finansieras av utrikesministeriet i Finland.
  • Mekong Region Waste Refinery-International Partnership-projektet, för vilket AIT är huvudkoordinator, har en totalbudget på 200 000 Euro varav 73 000 Euro går till de aktiviteter som Högskolan i Borås bidrar med.
  • Huvudkoordinator är Dr. Muhammad Abu Yusuf från AIT. Samordnare på Högskolan i Borås inom projektet är Kamran Rousta, lärare och forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås.