Aktuell litteratur om konsumtion

I höstas gavs läroboken ”Consumer Behaviour - A Nordic Perspective” ut av Studentlitteratur. Bokens syfte är att beskriva och förklara konsumentbeteende, med fokus på konsumentbeteendet i Norden. Bakom boken står forskare med olika inriktningar, från samtliga länder i Norden.

Konsumtionsbubblan

Karin M. Ekström är också, tillsammans med Kay Glans, redaktör för boken ”Beyond the consumption bubble” som nyligen publicerades av Routledge.

Boken är tänkt att berika och skärpa den allmänna debatten om dagens samhälle och konsumtion. Forskning om konsumtion kan belysa ett flertal grundläggande frågor, och i boken behandlas bland annat ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bakom boken står en rad internationellt ledande forskare inom olika discipliner på konsumtionsområdet, bland annat antropologi, fysik, historia, marknadsföring, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.