Forskning & Fika – för dialog mellan forskare och praktiker

Två gånger i vår kommer två doktorander att bjudas in för att presentera sin forskning på ett lättsmält sätt. Sedan följer samtal och frågor. Först ut är Anna Lundh, doktorand vid BHS. Hennes avhandling handlar om hur yngre skolbarn söker information.

– Som forskare inom ett professionsanknutet vetenskapsområde ser jag att dialoger med yrkesverskamma bibliotekarier, och även lärare, är nödvändiga. Att få möjlighet att på det här sättet presentera och få feedback på det man gör är mycket värdefullt. Just nu är jag i slutfasen av mitt avhandlingsarbete och det ska bli spännande att se vilken typ av diskussioner mina resultat kan väcka, säger Anna Lundh.

Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid BHS, ser Forskning & Fika som ett nytt kreativt sätt att öka kommunikation och stärka samarbetet mellan forskning och praktik.

– Högskolan i Borås strävar efter att bli ett komplett professionslärosäte. Detta är ett sätt att konkretisera det med nyskapande former. Det kan öka intresset för vad som pågår inom forskningen, liksom dialogen mellan forskare och praktiker. Ett slags "after work" med vetenskapligt innehåll i "tea-partyform"

Var och när?
Datum: Onsdag den 23 februari
Tid: 14.30-16.00
Plats: Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, 2 tr, Göteborg
OBS! Anmäl dig till Forskning & Fika här senast 21 februari! 
Fika ingår. Fri entré.