Hälsning från Indonesien

Mötet skedde i anslutning till att en delegation från Borås och projektet Waste Recovery kom till staden för att inviga en biogasanläggning. Projektet drivs i nämligen samarbete med bland annat Gadjah Madja university i Yogyakarta. På plats vid invigningen fanns den svenska ambassadören Ewa Polano och Sidas representant i landet, Annika Siewertz. Direkt efter invigningen arrangerades en tillställning på universitetet och givetvis var alla svenskar på universitet inbjudna, däribland Lars Claesson, Johan Haag och Lillemor Adriansson, universitetslektor och ansvarig lärare för det Linneaus Palme-utbyte som institutionen haft under ett antal år.

– Det här är egentligen sista året för det utbyte som vi haft med Gadjah Madja university i åtta år, men vi ska diskutera hur vi gör i framtiden under den tid jag är här, berättar Lillemor Adrianson som är i Indonesien under fyra veckor.

Utbytesstudenterna Lars Claesson och Johan Haag ska vara i Indonesien betydligt längre, runt fem månader för att bland annat samla in material till magisteruppsatser i arbetsvetenskap och kandidatuppsats psykologi.

– Jag ska granska arbetsmarknaden i Indonesien. Det ska bli oerhört intressant. Indonesien är ett fantastiskt land, säger Johan Haag som redan gillar det han sett.

Ewa Polano berömde hans val av uppdrag.

– Här finns mycket som skiljer sig från den svenska arbetsmarknaden.

Lars Claesson är intresserad av det mångkulturella. Han kommer dessutom att läsa några kurser på universitetet.