Högskolan har kapacitet att växa


En stor del av högskolans styrelse samlad vid senaste mötet.

– Vi är väldigt stolta över att vi som högskola fått så många forskarutbildningsrättigheter och att vi sticker ut med de konstnärliga rättigheterna, säger Lena Nordholm som tyckte att det var en speciell känsla att få vara med och besluta om att inrätta de första forskarutbildningsämnena vid gårdagens möte.

Redan från och med den första mars kan de första doktoranderna påbörja forskarutbildning på högskolan inom följande forskarutbildningsämnen: Design inom område Textil och mode, Textil materialteknik inom området Textil och mode, Textilt management inom området Textil och mode, Resursåtervinning samt Biblioteks- och informationsvetenskap. Idag har högskolan ett hundratal doktorandtjänster som är knutna till andra lärosäten. När högskolans egen forskarutbildning är fullt uppbyggd inom de ämnen som högskolan i dagsläget har, så räknar man med ett 50-tal doktorander.

– Forskarutbildningsrättigheter är oerhört viktigt för oss. Det bidrar till att vår grundutbildning håller hög kvalitet och det gör oss också mer attraktiva för seniora forskare, fortsätter Lena Nordholm.

– Det handlar om en egen rådighet och nu har vi nått vårt mål, inflikar högskoledirektör Karin Cardell.

Ett lyckat år

Det var enbart glada miner efter styrelsemötet. Årsredovisning och budgetunderlag har granskats och där kunde man konstatera att 2010 var ett mycket lyckat år för högskolan. Borås har en god ekonomi och många studenter, till och med fler än någonsin med 6553 helårsstudieplatser, s.k. HST.

– Vi har tre områden som vi själva upplever att vi inom den kommande treårsperioden kan ta emot fler studenter inom och vi har också märkt av ett behov av kvalificerad högskoleutbildad personal inom dessa områden. Det handlar om lärarutbildning, teknik och vård, konstaterar styrelseordförande Roland Andersson.

Totalt inom teknik- och vårdområdet talar man om 250 helårsstudieplatser, men inom lärarutbildningsområdet vågar man inte sia om antalet platser.

– Vi vet inte hur behovet ser ut nationellt utan konstaterar bara att vi har goda förutsättningar för att ta emot fler, menar Karin Cardell.

Nationellt textil- och modecentrum

Högskolan planerar också att etablera ett internationellt centrum för forskning, innovation och affärsutveckling på Simonsland med särskilt fokus på textil och mode. Idag har Borås 66 utbildningsplatser inom design, men denna siffra vill man fördubbla.