SiB-blomman till lärare på VHB

– En riktig överraskning, jag som trodde att de ville träffa mig för att klaga på något, säger Claes Wikström. 

På sin Facebooksida skriver Studentkåren i Borås att Claes får en SiB-blomma "som tack för det extraordinära arbete han lägger ner på oss studenter".

– Jag hade rättat undan några tentor väldigt snabbt, det var kanske en anledning. Det var som sagt en överraskning, men en glad sådan, ler Claes.