Stort intresse för vidareinformatörsdagen


Helén Svensson och Susanne Sabel är glada över att så många kom till deras arrangemang.  

Vidareinformatörsdagen är till för studie- och yrkesvägledare på grund-, gymnasie- och vuxenutbildningsnivå, men också andra intresserade som har anknytning till vägledning. Under dagen visades vad som händer inom utbildningsvärlden. Man vill också få igång en dialog, för att få reda på vad som vidareinformatörerna efterfrågar. 

– Det är väldigt viktigt att få visa vad vi har att erbjuda, säger en av arrangörerna Helén Svensson, studievägledare vid högskolans centrala studievägledning.    

I sal M 402 samlades unga som såväl äldre människor, för att ta del av informationen. Prorektor Björn Brorström fanns på plats för att dela med sig av information från, som han själv uttryckte det ”högskolelandskapet”.

Nytt Kinaår

Under dagen presenterades många nya utbildningar. Anders Hultén, från Institutionen för data- och affärsvetenskap, berättade om utbildningen event management från och med i höst är en treårig utbildning. Utbildningen affärsinformatiker med inriktning på Internationell marknadsföring och IT presenterades av Björn Agelli, från samma institution. Utbildningen är på fyra år men ett av åren spenderar studenterna utomlands, nämligen i Kina. Stig Nilsson, från Textilhögskolan berättade om textil produktutveckling med entreprenör och affärsinriktning.

Från Verket för högskoleservice kom Leif Strandberg. Han berättade om effekterna av det nya antagningsystemet. Leif Strandbergs föreläsning grundades på konsekvenser av de nya urvalsgrupperna samt konsekvenser av det nya meritpoängsvärdet, men också hur antagningen till högskolan påverkas av GY11.

Avslutningsvis presenterades den nya lärarutbildningen och en f.d. student från webbredaktörsprogrammet berättade om sina erfarenheter på arbetsmarknaden.