Studieteknik för universitetsstudier

Kursen utgår från deltagarnas behov och önskemål. Moment som ingår är bland annat: effektiv läsning av kurslitteratur, skriva för att lära sig effektivare, minne och repetition. 

Kursen omfattar 3 tillfällen: 22/2, 1/3 och 8/3. Det första tillfället är obligatoriskt. 

Tid: 16.00-17.30
Lokal: J444

Kursansvarig: Emma Kjellén emma.kjellen@hb.se

För mer information och anmälan se Aktuella kurser

Välkommen att anmäla dig!