Unik chans för blivande entreprenörer

Daniel Yar Hamidi är föreståndare för Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign på Högskolan i Borås. Han ligger bakom samarbetet som ger eleverna på Sven Eriksonsgymnasiets entreprenörsprogram en unik inblick i näringslivet. Under tre års tid står elevgrupperna i nära kontakt med varsitt fadderföretag, som de sista året får ett uppdrag av. Höstterminen i trean viks sedan åt arbetet med uppdraget och i januari är det dags för redovisning på högskolan, framför klasskamrater, lärare och handledare från företagen.

– Företagens feedback är alltid väldigt positiv. De får sina problem belysta från helt nya synvinklar när det kommer in två unga människor som inte ser problem utan bara möjligheter, säger Daniel Yar Hamidi, som även han är med under opponeringen.

Två av eleverna som deltagit i projektet i år är Alexander Gustafsson och Charlotte Dahlberg. Deras uppdrag var att undersöka om fadderföretaget Kinnarp Borås ska ge sig in i hotell- och konferensmarknaden eller inte. Efter en proffsig powerpointpresentation med efterföljande opponering såg de båda eleverna lättade och glada ut.

– Det har varit mycket jobb, men det är roligt att få presentera sitt arbete här. Och såklart är det lite jobbigt när man får kritik för något man jobbat med så länge. Men nu känns det bra, säger Charlotte Dahlberg.

På plats i hörsalen bland gymnasieeleverna och deras lärare var även Olle Blomqvist, grundare av Ellos.

– Jag har varit här många gånger och lyssnat, och jag blir alltid lika imponerad av eleverna, säger Olle Blomqvist.

Sänker tröskeln till akademin
Daniel Yar Hamidi ser det som att de här eleverna ges en fördel i och med att de lär känna högskolevärlden.

– Det kanske viktigaste vi gör är att vi sänker tröskeln till högskolan för de här eleverna. Jag ser att de trivs, att det är spännande och stort för dem att vara på högskolan. Och vi vill ju såklart att de ska söka sig hit sedan, säger Daniel Yar Hamidi.

Någon statistik på hur många från entreprenörsprogrammet som söker till Högskolan i Borås finns i nuläget inte.