Välbesökt seminarium med Suzanne Guregård och Elisabeth Sandén

Föreläsare var Suzanne Guregåd, biträdande sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus som tillsammans med Elisabeth Sandén från Kris- och traumaenheten i Göteborg berättade om den studie som bedrivits där Guregård undersökt möten mellan svenska terapeuter och flyktingfamiljer.

Studien pågick under sju år och Guregård tittade på frågor som: Vilka är de kulturella hindren? Vad främjar dialog? Vad leder till monolog? Hon har spelat in möten mellan terapeuter och flyktingfamiljer och har sedan analyserat dessa utifrån olika perspektiv, som till exempel: dialog, symbolik, reflektioner och ny förståelse.  

En av terapeuterna som deltog i studien, var Elisabeth Sandén från Kris- och traumaenheten i Göteborg.

Hon delade  under eftermiddagen med sig av sina erfarenheter och både Guregård och Sandén kunde exemplifiera med berättelser ur vardagen som terapeut.

Avhandlingen heter “Open dialogue across cultures: establishing a therapeutic relationship with the refugee family”.

Här finns den presentation som användes vid seminariet att ladda ned.  Den hittas även under Kompetensutveckling/Dokumentation. 

Bilden: Elisabeth Sandén från Kris- och traumaenheten i Göteborg.