Återvinningskoncept kan implementeras Nigeria

I höstas besökte en delegation från Nigeria Högskolan i Boråsför att informera sig om samarbetsmöjligheter genom aktörssamverkansgruppen Waste Recovery in Borås – International Partnership. Med på besöket var byggkonsulten och konstruktionsföretagaren Michael Debiyi Adedayo. Han såg potential i konceptet för Waste Recovery och ville få veta lite mer om avfallsanläggningar både stor och liten skala. Nu har han åter träffat professor Mohammad Taherzadeh och Olle Engström, projektsamordnare, på Institutionen Ingenjörshögskolan.

- Jag har planer på att starta en avfallsanläggning för elproduktion från avfall och är speciellt intresserad av att se hur små anläggningar fungerar, säger Michael Debiyi Adedayo.

Besök på olika återvinningsanläggningar

Olle Engström, projektledare inom aktörssamverkansgruppen Waste Recovery i Borås, tog med sig Michael Debiyi Adedayo till gruppens partner Biogas Systems i Sunne, där man bygger en anläggning för att ta vara på biogas från deponi för att bränna till elproduktion, samt en anläggning i Åmål, för produktion av elektricitet av avloppsslam. Detta för att visa vilka olika möjligheter det finns. Man besökte även Sobacken i Borås som enligt Michael Debiyi Adedayo är allt för stor för att fungera som modell för hans idé i dagsläge.

Närproducerad el

Till skillnad från Borås som producerar fordonsgas i första hand av biogas, är Michael Debiyi Adedayo intresserad av elproduktion i mindre skala i huvudstaden i delstaten Taraba i Nigeria. Det ligger i mellersta Nigeria där man odlar mycket frukt.
- Idag har regeringen i Nigeria begränsade möjligheter att producera el för konsumtion. Jag tänker mig en anläggning där man återvinner energi från fruktavfall från marknader och hushållsavfall från staden och producerar biogas för elproduktion.

Reglerna i Nigeria skiljer sig från de i Sverige. Där behöver man inte söka anslag från regeringen för att starta ett elproduktionsföretag.
- Det enda jag egentligen behöver hjälp med av regeringen är att skydda min affärsidé, säger Michael Debiyi Adedayo.

Vill sponsra student

Nu ska han tillbaka hem och sammanställa sin idé för en anläggning. På sikt tänker han sig ett samarbete med lokala universitet med ett utbyte inom forskning, där forskare får tillgång till hans anläggning och bidrar med kunskap för att effektivisera produktionen. Han kommer dessutom att finansiera en masterstudent via sitt företag för studier på Högskolan i Borås. Studenten ska sedan kunna ta hand om driften av den tilltänkta biogasanläggningen.

- Detta är ett bra exempel på implementering av det koncept som Waste Recovery i Borås står för, säger Mohammad Taherzadeh.

Fotnot: Waste Recovery in Borås - International partership är aktörssamverkan mellan Högskolan i Borås, SP, Borås stad samt Borås Energi & Miljö AB.