Desire för Mistra

Namnet på ansökan är ”Design of Fashion Responsibilities”, förkortat DESIRE, med undertiteln ”A pathway for others to follow toward eco-system conservation and well-being for all humanity”. Resultatet av programmet leder mot en omfattande förändring, som lyfter fram estetik, begär och innovationer, med samtidig tillämpning av centrala värderingar i fråga om hållbarhet, relaterade till miljö, ekonomi, samhälle och kultur.
– Det här är ett projekt riktat till modeindustrin, och det är ett fantastiskt kollektivt arbete som lagts ned för att skapa den här ansökan. Nu kan vi bara vänta och se hur långt det räcker, säger Jan Carlsson på Textilhögskolan, som varit med och sammanställt ansökan.

Mottot för utlysningen Future Fashion är ”låt modet leda samhället mot en hållbar framtid”, och högskolan, tillsammans med deras strategiska partners möter Mistras krav med fem projekt. Huvudprojekten är i sin tur uppdelade i mindre delprojekt. Projekten handlar, utifrån Mistras bakgrundsbeskrivning, om föränderliga marknader och affärsmodeller, designprocesser och innovativa material, hållbar konsumtion och konsumentbeteende, respektive policyinstrument - från ”government” till ”governance” och ”konceptuell integration”, som bland annat syftar till att införa livscykelperspektivet och en drivkraft för hållbarhet i programmet.
– Det viktigaste i ansökan är att vi lyckats skapa ett konsortie som motsvarar kraven som ställs från Mistra, avslutar Jan Carlsson.

Utlysningen omfattar i första skedet 40 miljoner kronor över fyra år, men kan bli 40 miljoner och fyra nya år efter utvärderingen av projektet, totalt 80 miljoner över åtta år. Besked från Mistra ska komma 21 mars.

Fakta:

Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling och investerar årligen i storleksordningen 200 miljoner kronor i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Högskolan i Borås leder ett konsortie bestående av strategiska partners (Stockholms universitet, IVL, The Sustainable Fashion Academy och London College of Fashion). Utöver dessa finns ett antal associerade partners som medverkar i projekten. Ansökningarna hos Mistra bedöms av en internationell grupp, bestående av tre forskare och tre industriexperter.