Nu är höstens katalog här

Den nya katalogen kommer att tryckas i 18 000 exemplar och innehåller information om alla utbildningar och kurser som startar hösten 2011 vid Högskolan i Borås. 

– Förutom information om utbildningarna och studentstaden ville vi i år visa upp vad Borås har att erbjuda inom entreprenörskap. Jobbmässigt är Borås en stad att stanna kvar i, säger Jennifer Liljenvald Tydén.

Följande utbildningar är nya för i år:
- Kandidat i event management
180 högskolepoäng

- Dubbel kandidat i affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT
240 högskolepoäng

- Kandidat i textil produktutveckling med entre­prenör och affärsinriktning
120 + 60 högskolepoäng

- Magisterutbildning i utvärdering med inriktning mot vård, skola, omsorg och kultur
60 högskolepoäng – halvfart

- Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management
120 högskolepoäng

- Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor
120 högskolepoäng

- Masterutbildning i textilteknik
120 högskolepoäng

Precis som förra året skickas inte katalogen hem till avgångselever på gymnasiet i regionen. Istället får elever på vissa utbildningar ett vykort med information om hur man kan beställa den via SMS. Katalogen finns även att beställa på www.hb.se. Där hittar man också alla utbildningar.

Redan i höstas trycktes en särskild utbildningskatalog framtagen för mässor och skolbesök, men den innehåller endast höstens utbildningar på grundnivå. Den nya katalogen är komplett med påbyggnadsutbildningar och kurser.

Sista anmälningsdag för hösten 2011 är 15 april och anmälan görs via studera.nu.