Workshop informationssökning inställd

Workshopen som är ett samarrangemang med Bibliotek- och läranderesurs, skulle hållits den 10-11 mars 2011 men har inställts då det inte blev ett tillräckligt stort deltagarantal. 

De deltagare som anmält sig kommer att få separat information om detta.