Arbetsplatsen grogrund för avundsjuka

– Att jämföra sig med andra är en naturlig funktion som i grunden är bra för människan, det är så man lär sig vad som fungerar och är friskt och vad som inte är det, säger Nina Korevela.
 
De senaste åren har Nina Korvela, doktorand i psykologi vid Institutionen för pedagogik, ägnat en stor del av sin tid den svartaste av känslor. Med sin studie om avundsjuka på arbetsplatsen vill hon titta närmare på hur mycket ett företag faktiskt kan förlora på grund av avundsjuka anställda som saboterar för varandra istället för att samarbeta.

– Om man kan mäta avundsjuka på en arbetsplats och se hur det försämrar produktiviteten borde det vara intressant för de flesta företag att titta närmare på, menar Nina Korvela.

Till hösten påbörjar Nina Korvela en studie om avundsjuka och kvalitén på relationer mellan två människor.

Nina Korvelas forskningsprofil