Bibliotekets publika datorer

På grund av ombyggnationen av biblioteket har de publika datorerna avinstallerats. Dessa kommer att installeras igen så snart som möjligt. Under tiden kan vi erbjuda tillgång till Internet endast för högskolans personal, studenter och studenter från andra lärosäten.