Hallå där Sofia Nygren…

Det måste ha varit en rejäl omställning, eller?

- Ja, det var det verkligen! Jag minns att jag de första dagarna tyckte att allting var så stort. Vår största matsal här är ungefär i samma storlek som hela biblioteket i Hultsfred. Fast den största förändringen är att jag tidigare hade nio kollegor, nu är vi ca 1500 bara på det här kontoret.

- Sedan är det ju förstås stora skillnader i arbetsuppgifterna. På mitt gamla jobb träffade jag allmänheten så gott som hela tiden. Varje dag hade jag pass i informationsdisken och fick hjälpa allt från studenter till lågstadieelever, pensionärer och nykomna flyktingar. Nu jobbar jag på ett kontor där jag framför allt har kontakt med andra kollegor i företaget, men också delvis med andra ’Document Managers’ hos våra leverantörer.

Finns det några likheter?

- Ja, det är ju fortfarande samma grundtanke i jobbet jag gör. Information ska göras tillgänglig och vara möjlig att återfinna. Men tidigare handlade det kanske rent konkret om att hålla ordning i bilderbokstråget, medan det nu är ritningar och dokument tillhörande till exempel en oljeplattform som man ska hålla koll på. Och där jag tidigare skulle förhålla mig till SAB-systemet så är det nu olika typer av ’Engineering Numbering Systems’ som används. 

- Det som jag tycker är kul är att jag känner att jag har haft nytta och användning av det jag har lärt mig under min utbildning både när jag arbetade som barnbibliotekarie och nu som ’Document Manager’.

Saknar du något från ditt förra jobb?

- Mina kollegor, förstås! Eftersom det var en så pass liten arbetsplats lärde vi känna varandra väl och jag saknar ofta våra stunder runt fikabordet på morgonen där vi ofta diskuterade och drömde om hur vi skulle kunna förändra verksamheten.

- Det händer också att jag saknar den fysiska kontakten med böckerna som man har som bibliotekarie. Boken som lagringsmedium för information har väldigt många fördelar, och jag kan sakna att köra runt med bokvagnar eller att snygga till i hyllorna.


Var du medveten om bibliotekariens breda yrkesroll under utbildningen?

- Det nämndes ofta att bibliotekarieyrket var ett yrke på frammarsch. Att vår kompetens kan användas inom många olika områden och att det inte bara är bibliotek som är platsen för oss. Men rent konkret tyckte jag inte att man fick så många exempel på hur man kan söka sig till andra branscher. 

- Ibland misstänker jag att många av lärarna på utbildningarna inte heller har en så klar bild av hur bibliotekariens kompetens passar in utanför biblioteket. Inte heller företagen har insett att det är bibliotekarierna som har den kompetens som företagen eftersöker och behöver.

Hade du som student en klar bild för vad du ville jobba?

- Nej, det hade jag verkligen inte. Innan jag påbörjade min utbildning, och även under själva utbildningen, växlade jag mellan att vilja arbeta på forskningsbibliotek, skolbibliotek och folkbibliotek. Jag funderade redan då lite grann på vad man kunde göra som bibliotekarie utanför biblioteket, men när vi på en arbetsmarknadsdag pratade med olika företag verkade det inte finnas i deras världsbild att de skulle kunna ha någon nytta av bibliotekarier. 

- För dem var bibliotekarier bara snälla människor som kunde tipsa om bra skönlitteratur kändes det som.

Kan du beskriva en dag på jobbet?

- En helt vanlig dag spenderar jag till stor del framför min dator. Mycket av kontakten jag har med kollegor och leverantörer sker via vårt dokumenthanteringssystem eller via e-post. Har vi precis satt ett nytt kontrakt med en leverantör måste jag skapa nya databaser och bygga upp ett ”rum” i systemet för dem. 

- Ibland åker jag ut till leverantörerna för att lära upp dem i hur vårt system fungerar och för att presentera de krav vi ställer på dokumentationen. Därför har det blivit ganska många resor till Stavanger där många företag som arbetar med olja har kontor. Dessutom har jag fått resa med till Colico, ett litet samhälle utanför Milano, där landskapet var underbart och vi besökte en ventilfabrik. Pastan som serverades till lunch i den lilla matsalen var bland det godaste som jag ätit!

- I oljebranschen finns det stora krav på att allt är dokumenterat och också på att dokumentationen är möjlig att återfinna i framtiden om det skulle behövas. Det innebär att det jobb som en ’Document Manager’ gör värdesätts i organisationen. Man vet om att man är en viktig del i projektteamet.

- Mitt jobb består egentligen av två delar. Jag har uppgifter i det projekt där jag arbetar, där har jag kontakt både med ingenjörer och andra på företaget och med våra leverantörer. Dessutom har jag en roll i vår ”fagmiljø” (det vill säga Document Management-avdelningen) där vi arbetar med att utveckla vår roll och där man alltid har möjlighet att diskutera hur man ska hantera olika frågor och problem ute i projektet. Oftast är det ett ganska högt tempo, vissa saker ska helst ske på en gång.

Vad är skillnaderna med att arbeta i Norge jämfört med Sverige?

- För mig tror jag att skillnaderna ligger mycket i att det är så olika arbetsplatser som jag har hamnat på. Jag ser många skillnader, men jag tror att de beror mer på att ett globalt storföretag skiljer sig mycket från ett mindre folkbibliotek än på olikheter länderna i mellan. Men en del kulturkrockar blir det ju förstås, och även om språken är lika varandra så finns det vissa ord som ställer till det.

Till vem skulle du rekommendera utbildningen vid Högskolan i Borås?

- Jag har en examen från Högskolan i Borås, men jag studerade vid Universitetet i Växjö (numera Linnéuniversitetet). Jag vet inte exakt hur utbildningen där skiljer sig från den i Borås, men generellt sett så upplevde jag när jag började arbeta att även om jag hade en magisterexamen bakom mig så är bibliotekarieyrket – oavsett om man jobbar på ett ”vanligt” bibliotek eller i ett företag – ett väldigt praktiskt yrke. 

- Man kan inte lära sig allt från en utbildning, och det kan nog vara en bra idé att, om man får möjlighet, prova på yrket redan tidigt i utbildningen. I Växjö hade vi fyra praktikperioder, vilket jag tyckte var väldigt nyttigt och lärorikt.

Vad blir nästa karriärsteg?

- Just nu så tänker jag inte så mycket på nästa steg, för jag trivs otroligt bra där jag är. Jag lär mig mycket nytt varje dag, och jag trivs med både mina uppgifter och mina kollegor. Men en sak som jag drömmer om till framtiden är att få möjligheten att arbeta som ’Document Manager’ utanför Norden, men det är en dröm som jag nog sparar några år. 

- Just nu satsar jag nog på att Norge ska bli ”hemma” först!

Läs en intervju med Sofia Nygren från 2011-04-06

Fakta

Namn: Sofia Nygren
Ålder: 27
Utbildning: Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
Yrke: "Document Manager" på Statoil i Oslo, Norge
Aktuell: Som före detta student från Högskolan i Borås vars yrkeskarriär visar att bibliotekariens kompetens inte uteslutande behövs inom biblioteksvärlden.