Historisk ökning av antagna studenter

I dagarna har över 270 000 personer mottagit sitt antagningsbesked för höstens utbildningar. Enligt siffror från VHS har fler än 335 000 behöriga personer ansökt till kurser och program på landets högskolor och universitet. Högskolan i Borås har bidragit till de nationella rekordsiffrorna genom en markant ökning av antalet antagna studenter.

Ulrika Bernlo, tillförordnad avdelningschef för Avdelningen för utbildningsstöd vid Högskolan i Borås, berättar att högskolan har mottagit ansökningar från 16 300 behöriga sökande och antagit närmare 6000 studenter.

Rekordlånga reservlistor

- De höga ansökningstalen gör förstås att många hamnar på reservplats. Vår populäraste utbildning, fastighetsmäklarprogrammet, har närmare 2000 reserver. Andra utbildningar som ligger i topp vad gäller antal reservplatser är programmen till sjuksköterska, civilekonom och butikschef, förklarar Ulrika Bernlo.

För antagna studenter, såväl som för reserver, gäller det att tacka ja till sin plats innan den 1 augusti. Antagningsbesked för det andra urvalet skickas ut 8-9 augusti.

- Vi tar fortfarande emot sena anmälningar till många av våra utbildningar. Alla anmälningsalternativ som fortfarande har en lägg-till-knapp på studera.nu går det bra att anmäla sig till, säger Ulrika Bernlo.

- De som anmäler sig sent rangordnas efter anmälningsdag, så ju tidigare man ansöker desto större är chansen att erbjudas en plats, avslutar Ulrika Bernlo.