Pokerspelets hemligheter

Poker är ett spel som fascinerar och kittlar fantasin med sina element av både slump och skicklighet. Drömmen om att bli en skicklig spelare och tjäna sitt uppehälle vid pokerbordet lever och frodas, i allra högsta grad över nätet numera. Och det har forskats mycket om poker genom åren. Sedan 1950-talet har främst matematiker studerat kortspelet och numera rör sig mycket av forskningen inom området artificiell intelligens med strävan att, liksom tidigare för Schack, skapa datorspelare som kan utmana mänskliga experter. Ulf Johansson är inte matematiker utan informatiker och har länge varit intresserad av poker, även om det aldrig varit huvudfokus för hans forskning. Redan 2007 var han med och startade en ”pokerkurs” på högskolan.

– Det var en kurs i matematik och spelteori där vi studerade poker eftersom det är teoretiskt intressant och oerhört komplext. Det är ett spel som innehåller både skicklighet och tur, men där den skicklige hanterar slumpmomentet bättre, säger Ulf Johansson.

Kursen fick utstå mycket kritik från media som ifrågasatte pokerns plats på en högskola. Ulf Johansson menar däremot att det är självklart att akademin ska ge sin syn på ett fenomen som pokerspel och han tvekade inte att ställa upp som expertvittne i den prejudicerande rättegången i Högsta domstolen våren 2011. 

Redan 2008 blev Ulf Johanssons undersökningar av data från nätpokerspel uppmärksammade internationellt. En domstol i Pennsylvania, USA, tog upp hans artikel som visade på skillnaderna mellan framgångsrika spelare och förlorare.

– Skickligheten i poker ligger i vilken kvalitet det är på besluten du fattar. 

– En skicklig spelare väljer till exempel att satsa pengar i betydligt färre händer än en oerfaren eller sämre spelare, förklarar Ulf Johansson.

Hitta metod som alla accepterar
Det är sådana slutsatser han kan dra från den data han applicerat sina algoritmer på. När HD kom med sin dom i april blev den delad: vid turneringsspel där formatet gör att antalet händer som spelas är tillräckligt många ansågs poker vara ett skicklighetsspel, men vid vanligt spel (s.k. kontantspel) fastslog HD att slumpen till väsentlig del avgör utfallet. Ulf Johansson håller inte med och är faktiskt förvånad över domen.

– Som jag ser det är forskningen helt enig om att poker är ett skicklighetsspel, oavsett form, säger han. Varken jag, försvarsadvokaterna eller för den delen riksåklagaren hade i alla fall hittat någon forskning som påstår motsatsen.

Framöver funderar Ulf Johansson på att kvantifiera skicklighetsaspekten. Det skulle innebära att han undersöker den data som finns för att fånga pokerspelets själva skicklighetsmoment.

– Det här är bara en tanke jag går och grubblar på än så länge. Att hitta en generell och allmänt accepterad metod för att visa på hur mycket av utfallet i olika spel som avgörs av skicklighet respektive tur är det ingen som har gjort än, säger Ulf Johansson.

Ulf Johansson och kollegan Cecilia Sönströd har även skickat in en artikel där olika former av otillåtet samarbete (s.k. collusion) mellan pokerspelare online analyseras. Målet är att senare föreslå förbättrade algoritmer för att i realtid upptäcka collusion.

Vad är hemligheten bakom att bli riktigt bra på poker?
Ulf Johansson berättar att framgångsrika pokerspelare oftast har stor kunskap om all teori som finns i ämnet, de vet hur man ska spela. Dessutom har de erfarenhet, de har spelat länge och övat upp sig.

– Och så är de totalt orädda. Det krävs att man har möjlighet att anpassa sig till vad som än händer kring bordet och det är omöjligt att spela riktigt bra om man är rädd för att förlora sina pengar. De bästa spelarna befinner sig över gränsen och ser det inte som att de spelar med riktiga pengar.

Själv spelar Ulf Johansson inte särskilt mycket poker längre, han föredrar brädspel. På frågan om han skulle kunna tjäna bra med pengar på poker tror han att han skulle nog kunna leva på det om han bara spelade på nätet, där skickligheten har ett övervägande matematiskt inslag. Det är stor skillnad på att sitta öga mot öga med sina motspelare än att sitta framför en dataskärm.

– Men då hade jag fått ha poker som jobb och spela hela dagarna och det tror jag inte jag skulle vilja, konstaterar Ulf Johansson.

Fakta:

Namn: Ulf Johansson
Ålder: 44
Yrke: Universitetslektor i informatik
Aktuell: Som expertvittne i Högsta Domstolen
Familj: Sambo, golfsatsande 14-årig son samt tre katter
Bor: Bollebygd
Utbildning: Civilingenjör datateknik och teknologie doktor