Turné i Vietnam leder till flera samarbeten inom resursåtervinning

Genom ett initiativ från Waste Recovery in Borås – internationellt partnerskap, Sida, ILCD, Centec Vietnam, och svenska ambassaden i Vietnam kunde en turné med workshops till fem olika städer i Vietnam genomföras i juni för att berätta om hur kommun, högskola, forskningsinstitut och näringsliv kan samarbeta både nationellt och internationellt . Deltagare från stadsledningarna i de besökta städerna, universitet och näringsliv deltog och intresset var mycket stort.

Från Borås deltog professor Mohammad Taherzadeh från Högskolan i Borås, och Olle Engström, projektledare inom Waste Recovery – International Partnership in Borås. Därtill deltog även svenska ambassadören, Staffan Herrström, samt Tomas Herzman från Centec Vietnam.

Besöket i Vietnam har nu lett till att tre av de besökta städerna vill inleda samarbete med Högskolan i Borås och Borås Stad genom Waste Recovery in Borås – International Partnership.

Samarbetsavtal på gång

För en av städerna, Da Nang, har arbetet för ett samarbete kommit lite längre. Där väntar man redan på att Borås stad ska skriva en samarbetsförklaring och från Da Nangs sida ser man fram emot att komma igång, både samarbete med Borås Stad och Högskolan i Borås.

- Det är en stad där man i många år har haft fokus på miljöfrågor och där stadsledningen visat stort intresse för dessa frågor, säger Mohammad Taherzadeh.

Provinsen Binh Dinh samt Ho Chi Minh City står också i startgroparna för att inleda samarbete.

De olika intressenterna tittar nu på olika finansieringsmöjligheter för att utveckla samarbete och projekt. Universitet i Vietnam har möjlighet att få finansieringsstöd av Svenska ambassaden för att inleda kontakter med Högskolan i Borås. Städer i Vietnam kan också ansöka om finansieringsstöd för samarbete med Borås Stad genom International Center for Local Democracy (ICLD). Centec i Vietnam fungerar som förlängd arm för samarbete mellan näringsliv i Borås och näringsliv i Vietnam.

På Högskolan i Borås förebereder man också en ansökan till projekt inom resursåtervinning inom Mekongområdet via EEP Mekong RCU.

Kort om:

ICLD: Arbetar för att främja lokal demokrati i de utvecklingsländer som ingår i Sidas prioriterade samarbetsländer.

Swedish CENTEC Vietnam: Ett Sida-finanierat projekt för att främja samarbete, med mål att identifiera och stötta potentiella partnerskap och förmedla kontakt mellan partners i Sverige och utomlands för att stärka hållbara tekniska samarbeten inom områdena miljö, energi och klimatförändring. 

Läs även nyhet från svenska ambassaden i Vietnam om turnén : Waste 2 Energy – From Visions to Business Opportunities