Fullt hus på avslutning för teknikstudenter

Den årliga avslutningen för studenterna på högskoleingenjörs- och högskoleteknikerutbildningarna på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, drar fullt hus. Närmare hundra studenter deltog den 1 juni och hyllades med tal, körsång och mingel med studiekamrater, lärare och vänner. Några av studenterna uppmärksammades extra då de tilldelades pris och stipendier för goda studieinsatser. 

Två lärare fick av studenterna stående ovationer när det fick ta emot pris för betydande pedagogiska insatser av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. Hans G. Forsberg som delade ut priset berättade att det är synnerligen ovanligt att de två priser man delar ut årligen, båda tillföll lärare på ett och samma lärosäte.

Stipendier och pris

SYSteam: Johan Karlsson, utvecklingsingenjör – elektroteknik och data, 10000 kr

Waste Recovery – aktörssamverkan i Borås för bästa examensarbete inom området resursåtervinning:
Eric Fransson & Pouria Tavakol, energiingenjörer 2000 kr
Ulrica Joutsen, kemiingenjör – tillämpad bioteknik 2000 kr
Sofia Claesson & Rebecca Keckman, kemiingenjör – tillämpad bioteknik 2000 kr

Forskningsstiftelsen för eLogistik och Demand Chain Management:
- David Liljedahl & Magnus Olsson, industriell ekonomi - logistikingenjör, 5000 kr

Byggnadstekniska föreningen:
Stefan Duvnjak & Nicolas St. Pierre, byggingenjör, 4000 kr

Gunnar Ivarsons stipendium inom området byggteknik:

Byggingenjör:
Anna Andersson 10000 kr
Robbin Evertsson 10000 kr
Stefan Duvnjak 10000 kr

Högskoletekniker – byggteknik - produktion:
Nina Andersson 10000 kr
Jim Arvidsson 10000 kr

Diplom och pris för bästa studieprestation, Institutionen Ingenjörshögskolan:
Byggingenjör: Nicolas St. Pierre
Energiingenjör: Emil Frisk
Kemiingenjör – tillämpad bioteknik: Ulrica Joutsen
Maskiningenjör - produktutveckling: Jim Fischer
Utvecklingsingenjör – elektronik och data: Johan Karlsson
Industriell ekonomi – affärsingenjör - maskinteknik: Simon Torstensson
Industriell ekonomi – affärsingenjör - byggteknik:   Anders Nordström
Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledaskap: Elin Westerlund
Industriell ekonomi – logistikingenjör: Magnus Olsson
Högskoletekniker i byggtekniker – produktion: Ivonne Marcela Sellman
IT-tekniker: Jonas Huhtala

Diplom för bästa posterpresentation
Jim Fischer, maskiningenjör – produktutveckling.

Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för betydande pedagogiska insatser till lärare inom teknikområdet:
Kamran Rousta 50000 kr
Ulf Mårtensson 50000 kr