Givande utbyte i Europas huvudstad

– Plekhanov University of Economics  i Moskva  är ett av de mest välrenommerade och största universiteten i Ryssland. Vi studerar för närvarande en fakultet som kallas IBS (international Business School) och specialiserar oss inom området marknadsföring vilket innefattar studier i International marketing, marketing management, marketing management law samt consumer behaviour. Utöver detta läser vi även ryska samt en kurs som kallas ”Doing business in Russia” vars mål är att ge oss internationella studenter en överblick över eventuella skillnader i att göra affärer i Ryssland gentemot hur det fungerar i våra respektive hemländer. Skillnader som har visat sig vara stora i vissa fall.

Hur fick ni reda på att ni kunde göra detta?

– Redan i början av vår utbildning fick vi information om att vi hade möjlighet att studera en termin utomlands vilket vi tyckte skulle vara intressant. När vi tittade närmare på de olika länder som fanns tillgängliga såg vi att Ryssland och Moskva var ett av alternativen.  

Varför valde ni Ryssland?

– Att vi till sist valde Ryssland som det land där vi ville studera vår utlandstermin var den att den ryska marknaden är i en växandefas där fler och fler av de svenska storföretagen väljer att försöka etablera sig just här. Detta tror vi ger oss en stor fördel då vi efter våra avslutande studier ska söka jobb, eventuellt på dessa företag som visat intresse att beträda den ryska marknaden. Då förhandlingar m.m. till stor del görs på ryska ger det oss stora möjligheter då vi förhoppningsvis kommer ha en bra grund att stå på rent språkmässigt. Att sedan Moskva är en storstad som mer och mer närmar sig epitetet ”Europas huvudstad” gjorde även det att valet blev enklare.  

Har allt gått som ni hade tänkt er?

– Tills stor del skulle vi vilja säga. Man ska inte komma till Ryssland med inställningen att det kommer vara precis som i Sverige, för det är det absolut inte. Det är inte alltid att professorerna dyker upp till lektionerna och de kan vara försenade, ibland över 30 minuter. Kommunikationen mellan professorer och studenter är bristfällig och i vissa fall kommer man till en lektion i den sal som står angiven på schemat för att sedan gå tillbaka till studenthemmet då ingen var där i tron att lektionen var inställd. Det visar sig senare att lektionen istället var flyttad till en annan sal utan att vi fått ta del av någon som helst information om det.   

Varför är det en bra idé att studera utomlands?

– Man lär känna människor från hela världen. På Plekhanov studerar folk från hela Europa men vi har även studenter från Singapore och USA. Det är extremt kul och en upplevelse för livet.

Hur länge stannar ni?

– Vår sista finalexam har vi i början på juni så i Moskva stannar vi nog framtill i mitten av juni. Vi kommer dock inte att åka hem till Sverige direkt utan några resor är inplanerade. Vi planera att åka några dagar till St Petersburg och sedan ner till Odessa i Ukraina i någon vecka eller två. Sverige kommer få påhälsning av oss först i början på juli.