Institutionen för data- och affärsvetenskap byter namn

Bakgrunden till namnbytet är att namnet Institutionen för data- och affärsvetenskap inte fungerat bra då det känts svårsmält och föråldrat. Namnet har inte heller lyckats etableras utanför högskolan. När arbetet med ansökan om forskarrättigheter inom området Handel-IT-Tjänster påbörjades kom namnbytet på tal igen och i maj 2010 lämnade institutionen in en ansökan.

– Handel och IT är tydligare begrepp som människor lättare kan relatera till, man förstår vad det är för något, menar Rolf Appelqvist.

Institutionen Handels- och IT-högskolan blir på engelska School of Business and IT. Vad institutionens studentkår ska kalla sig är däremot inte klart. Nu förkortas Studentkåren vid IDA ”SVIDA” men det nya alternativet ”SHIT” är inte lika lyckat…