Känsloladdad examen för sjuksköterskestudenter

Släkt och vänner fick se 90 studenter i SSK03 tåga in i den fullsatta kyrkan och stämningen – som nästan gick att ta på – var högtidlig och förväntansfull. Studenterna var en brokig och vacker syn i långklänningar, kortklänningar, kostymer, jeans, folkdräkt, ja, till och med en gammaldags sjuksköterskedräkt sågs i vimlet.

Adjunkt Claes Wikström var först ut med ett tal som sammanfattade studenternas tre studieår. Det var ett uppmuntrande och personligt tal som möttes av igenkännande skratt och hummanden.

– Läs på, läs FASS. Ni kan! Ni är inte bäst ännu, men nästan, sa han.

Varma applåder mötte även studenterna (från vänster till höger i bild) Siri Lindberg, Lo Eskilsson, Li Wånge och Linn Tobiasson som ackompanjerades på piano av Hannele Juntunen. Publiken fick höra klassikern För kärlekens skull av Ted Gärdestad. 

Bästa uppsats premierades

Ingrid Rosengren, studierektor vid Södra Älvsborgs sjukhus, sa att till hennes trevligaste arbetsuppgifter hör att dela ut SÄS-stidpendiet för bästa uppsats. Denna gång var det Anna Kosonen och Eva Broström, tillhörande den tidigare avgångsklassen SSK02, som belönades med blommor, diplom och penninggåva (se separat artikel från 8 juni).

Anna Kosonen syns till höger och Eva Broström till vänster i bild.

När det sedan blev studenten Jonas Neros tur att hålla tal möttes han av applåder och tjoanden i rockstjärneklass. Den röda tråden i hans tal var en jämförelse av studierna vid en solstorm, synnerligen finurligt och genomtänkt.

Broschutdelningen

Studierektor Ingela Rydström fick hjälp av prefekt Lotta Dalheim Englund och Claes Wikström med broschutdelningen. Utdelningen gick relativt snabbt eftersom publiken instruerats om att inte applådera varje enskild student, utan att vänta med applåderna tills alla studenter hade mottagit sina kuvert och broscher.

Det var också Ingela Rydström och Lotta Dalheim Englund som höll avslutningstalet till studenterna.

– Vi är stolta över att ha fått utbilda er till sjuksköterskor, avslutade Lotta Dalheim Englund.

Fotnot: 

FASS är läkemedelsinformation i bok- eller webbform för bland annat läkare, sjuksköterskor, patienter och veterinärer. Se mer på www.fass.se

Fem frågor till tre studenter

Hur kom det sig att du valde Högskolan i Borås för din sjuksköterskeutbildning?

 

Johanna Levin: Jag hade hört skolan var väldigt bra. Jag har bekanta som har gått här och genom dem visste jag att det också fungerade bra att pendla mellan Varberg och Borås.

Lucille M’Boge Fredriksson: Jag hörde att Högskolan i Borås var bra. Dessutom spelar jag basket i Kinna.

Jonas Nero: Det berodde på att skolan hade fått högt renommé i undersökningar. Det var det främsta skälet till att jag valde Borås.

Hur upplever du din studietid vid HB i stort?

Johanna Levin: Inspirerande och givande. Och så har det varit tryggt.  Det har känts tryggt när jag har varit ute på VFU.

Lucille M’Boge Fredriksson: Man har fått gå in i sig själv. Det har varit lärorikt. Jag har fått granska mina egna värderingar och jag har lärt mig att se på människan på ett nytt sätt. Det kommer jag att ta med mig.

Jonas Nero: Otroligt utvecklande och utmanande. Jag har lärt mig väldigt mycket på kort tid.

Skulle du ha velat ha mer av någon kurs, en fördjupning i ett ämne?

Johanna Levin: Jag skulle vilja lära mig mer om allt lite allmänt. Det känns som om vi varit inne och duttat i kurserna. Det ska bli intressant att lära sig hur allt fungerar i praktiken nu.

Lucille M’Boge Fredriksson: Etik! Jag skulle ha velat ha mer av etiken. Jag och Angelika Torbjörnsson skrev förresten vår uppsats på etiktemat.

Jonas Nero: Etik. Etiken är grundläggande för en sjuksköterska. Det är nära knutet till vår profession. Nu har vi läst strimmor av etik i de olika kurserna. Och hur snabbt försvinner inte en strimma? Det är ju som strimmorna efter ett flygplan! Jag skulle ha velat ha en saftig etikkurs.

Vilket är ditt bästa minne från studietiden? 

Johanna Levin: De dagar jag fick besked om att jag hade klarat en tenta!

Lucille M`Boge Fredriksson: Förutom idag så måste det vara när man klarade en tenta. Fast, det är ändå idag. Det är så känsloladdat.

Jonas Nero: När jag mötte kärleken. Hon är också sjuksköterskestudent, till och med i samma kull som jag. Kärleken kommer att hålla.

Har du ett arbete som väntar?

Johanna Levin: Ja, jag ska vara på MAVA i Varberg.

Lucille M`Boge Fredriksson: Ja. Sahlgrenska. Gynekolog-onkolog.

Jonas Nero: Ja, kirurgavdelningen, Varbergs sjukhus.