Klart för komplett lärarutbildning i Borås

HSV:s besked innebär att Högskolan i Borås har en komplett ämneskombination för Ämneslärare årskurs 7-9 i svenska, engelska och svenska som andraspråk samt Ämneslärare för gymnasiet i matematik och kemi. Högskolan har sedan tidigare fått examenstillstånd inom den nya lärarutbildningen för:

Förskollärare
Lärare i fritidshem
Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3
Grundlärare årskurs 4-6
Ämneslärare årskurs 7-9 i matematik, fysik och kemi

– Vi på Institutionen för pedagogik är förstås mycket glada för detta positiva besked. Nu kan vi i ännu högre grad tillgodose regionens behov av kompetens inom lärarutbildningsområdet, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid institutionen.

Yrkeslärare nästa steg
Han poängterar även det viktiga och goda samarbetet med Institutionen Ingenjörshögskolan, vilket ses som en av anledningarna till att ansökan om examensrättigheterna för matematik, fysik och kemi gick igenom. I det samarbetet finns också funderingar på att utveckla en dubbelexamen så att man kan få dubbel behörighet – både som lärare och ingenjör, på liknande sätt som är möjligt i Stockholm och Göteborg.

– Det har gått väldigt bra för högskolan ända sedan 2002 då vi fick våra första generella magisterrättigheter. Därefter har vi fått civilekonomrättigheter, fem masterrättigheter, fyra rättigheter till forskarutbildning och nu har vi dessutom en komplett lärarutbildning, säger Lena Nordholm. 

Nästa steg för Institutionen för pedagogik är att ansöka om rättigheter för yrkeslärarutbildning.

Läs HSV:s pressmeddelande här.