Mattan på plan 2 tas bort

Hela den sektion som påverkas av arbetet plastas in. Vid borttagningen av mattan används en maskin som det kommer att låta mycket om. Det är osäkert hur mycket detta arbete kommer att störa men det är inte troligt att det kommer att gå att arbeta på ett bekvämt sätt på plan 2. Vi hänvisar därför till planen högre upp i huset. Troligen kommer det att vara tystast i datasal J517 och i grupprummen på plan 5. Vi ber om överseende med detta.