Professor tar plats på välkänt institut

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.
– Styrgruppens främsta uppgift är att delta i långsiktig planering av SOM-institutets verksamhet och att vara rådgivande till föreståndaren, berättar Karin M. Ekström.

Den nya, utökade styrgruppen kommer att bestå av:

  • Karin M. Ekström, professor vid Institutionen för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås
  • Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
  • Maria Oskarsson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
  • Lennart Weibull, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (tidigare ledamot i styrgruppen)

Läs mer om SOM-institutet.