Rafflande tipspromenad avgjord

Det blev utslagsfrågan som fick avgöra vem som skulle avgå med segern, men Marie Wilhelmsson var närmast när det gällde att bedöma vikten på en bok ur bibliotekets samlingar (3590 gram). Här följer de rätta svaren:

 1. Personalen på BLR har chippat 97 000 böcker under maj
 2. BLR:s lokaler invigdes 2004
 3. Antalet besökare på BLR år 2010 uppgick till 417 000
 4. RFID står för Radio Frequency Identification
 5. BLR har inte någon socialpedagog anställd inom organisationen
 6. Det var BHS som spikade högskolans första egna avhandling på björkarna i BLR
 7. BADA står för Borås Akademiska Digitala Arkiv
 8. Konstverket, tillika solskyddet, i vardagsrummet heter Kontrapunkt
 9. 50 personer arbetar på BLR
 10. BLR är nominerat för priset Årets bibliotek 2011
 11. BLR kommer att gå över till klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification
 12. Den mest lästa elektroniska boken på BLR är Learn Dewey Decimal Classification Edition 22
 13. Den dyraste tidskriften på BLR kostar 2800 kr/nummer