SÄS-stipendiet till uppsats om barns och föräldrars upplevelse av sjukhusvistelse

Den vinnande uppsatsen valdes med följande motivering:


"Den uppsats som denna gång tilldelas SÄS-stipendiet behandlar det så viktiga ämnet om bemötande i samband med barns sjukhusvistelse. Metoden är väl beskriven med tydliga teman där författarna har lyft fram såväl positiva som negativa aspekter. Resultatet klargör hur sjuksköterskan kan öka välbefinnandet och lindra lidandet hos såväl barnen som deras föräldrar. Uppsatsen har en god vårdvetenskaplig förankring och visar på värdet av en specialistkompetens hos de sjuksköterskor som vårdar inneliggande barn för att barnen och deras föräldrar skall få tillgång till en tillitsfull, trygg och respektfylld vårdrelation".  

Eva Broström och Anna Kosonen avslutade sina respektive utbildningar redan förra terminen och har nu hunnit med att arbeta ett tag som sjuksköterskor. Eva, som till vardags befinner sig på kirurgavdelning 6 vid Alingsås lasarett, berättar att hon har en dröm om att få arbeta med barn och vidareutbilda sig till barnsjuksköterska. Anna arbetar på SÄS på avdelning E32, öron-näs-hals och näräldrevård, och även hon har en önskan om att någon gång i framtiden arbeta med barn.

Fakta om SÄS-stipendiet


Sedan 2002 delar Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, ut ett vårdstudiestipendie till sjuksköterskestuderande på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Priset delas ut till en uppsats som på ett berömligt sätt behandlar integrationen av vårdvetenskap och den kliniska verksamheten. Uppsatserna bedöms av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.
Läs hela uppsatsen: Att vara barn och inneliggande på sjukhus - Barns och föräldrars upplevelse

Fotnot: SÄS står för Södra Älvsborgs Sjukhus.