Sommarläger med fokus på framtidens textilier

Summer Camp Rydal anordnades av The Smart Textiles Design Lab (STDL) och i fem dagar bodde designers, konstnärer, hantverkare och forskare tillsammans i Rydal Design Centers lokaler. Målet var att under olika workshops experimentera och undersöka textila material och processer på temat ”Future master E-textile craftmanship”.

Mika Satomi är gästforskare på Textilhögskolan och den som ligger bakom årets Summer Camp.

– Tanken var att workshopsen skulle vara ”hands on” och inte teoretiska, berättar Mika Satomi. Vi har diskuterat mycket kring framtiden för hantverket och gör-det-själv-aspekten (DIY) och alla deltagare har lärt från varandra. Det är viktigt att börja prata om hur vi ska jobba i framiden och vad som kommer krävas av oss då, även om vi inte kommer fram till några lösningar på fem dagar.

Veckan har bestått av olika workshops där de 20 deltagarna varit indelade i olika grupper. Under presentationen på fredagen presenterades projekten på veckans tema. En aspekt av området smarta textilier är de många olika kompetenserna som krävs för att skapa produkter och hur man kan samarbeta och lära av varandra för att täcka in alla kunskaper. Kanske blir framidens hantverksklimat ett system med mästare och lärling, som förr i världen, där man på så sätt lär ut sina färdigheter.

Rydal Design Center är beläget i det gamla spinneriets fabriksbyggnader och satsar på nyföretagare, bland annat genom en inkubatorverksamhet som nu är under utveckling. I den ena av de vackra fabriksbyggnaderna hade provisoriska tält byggts upp där de flesta av deltagarna i Summer Camp bodde.  

En av grupperna utforskade en arbetsteknik som gick ut på att man delade med sig av sina projekt innan de avslutades. Någon påbörjade något och sedan kunde antingen idén eller materialet tas över av någon av de andra i gruppen. Ett av resultaten blev blommor som agerade högtalare för att sätta stämningen under en första dejt.

En av grupperna, med deltagare som alla hade sin bakgrund inom textildesign, funderade kring vad som är det ultimata sättet att jobba på i framtiden. Linda Worbin, doktorand vid Textilhögskolan berättade under gruppens presentation om behovet av en vävstol som väver interaktiva textilier och har alla de olika funktioner som krävs för att slippa separera det textila arbetet från det digitala.  

– Det har varit en lyx att få vara här i fem dagar och bara ägna sig åt de här projekten. Vi har jobbat med frågor som hur ”gör-det-själv”-kulturen kan knytas till forskningen och hur vi utbilda inom smart textile i framtiden, säger Anna Vallgårda, forskare vid Textilhögskolan.