Ändrade öppettider den 31 maj

I anslutning till att fas ett i övergången till RFID-teknik avslutas stänger biblioteket klockan sex tisdagen den 31 maj. I och med detta är den så kallade "chippningen" avslutad och förberedelser för sommarens omflyttning av materialet påbörjas.