Högskolans första dubbelspikning

- Vi måste ändra vårt beteende de kommande åren när det gäller energiförbrukning för transporter för att minska konsumtionen av bensin och för att komma till rätta med några av de stora miljöproblemen som finns, säger Azam Jeihanipour.
– Om man använder avfall för att producera biobränsle, energi och andra värdefulla produkter, istället för till exempel bioetanol som görs av socker, får man större genomslag på hur avfall hanteras.

I sin avhandling har Azam Jeihanipour identifierat de huvudsakliga utmaningarna och svårigheterna med att använda textilt avfall som råmaterial för bioetanol- och biogasproduktion. Hon har också genom experiment undersökt och föreslagit några möjliga lösningar.

Azadeh Soroudi och Azam Jeihanipour blev de första i högskolans historia som spikade samtidigt vid björkarna i biblioteket.

Drömmer om hållbar avfallshantering i Iran
När Azam Jeihanipour gjorde sitt examensprojekt på masterutbildningen på Isfahan University of Technology i sitt hemland Iran var en av hennes handledare professor Mohammad Taherzadeh från Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås. Hon fick sedan möjlighet att fortsätta sina studier inom bioteknik i hans forskningsgrupp i Borås. Det var där hon valde att ändra inriktning från bioteknik till att fokusera på avfallsåtervinning.

Efter disputationen kommer Azam Jeihanipour att jobba ytterligare några månader med forskningsgruppen på Högskolan i Borås för att därefter återvända till Iran och jobba som forskare och lärare på ett universitet i Tehran eller Isfahan.

- Jag vill fortsätta att forska på bioenergi från avfall. Jag har lärt mig massor om hållbar utveckling under mina forskningsstudier och en dröm är att få se ett system för hållbar avfallshantering i Iran, precis som det som finns i Sverige. Och självfallet vill jag fortsätta ha kontakt med Högskolan i Borås Chalmers och SLU för att kunna jobba i nätverk och ha vetenskaplig dialog med experter inom området.

Polymera fibrer ger många möjligheter
Även Azadeh Soroudi spikade sin doktorsavhandling den 13 maj och den handlar om ledande polymera fibrer i textilier. Målet med hennes forskning är att göra elektriskt ledande kompositfibrer genom att använda ledande material såsom kolnanorör eller polyanilin blandat med vanliga isolerande textila polymerer.

- Både kolnanorör och polyanilin är unika material och är under luppen hos forskare för att finna tillämpningar inom ny teknik, säger Azadeh Soroudi.

Elektriskt ledande polymera fibrer har många möjliga tillämpningar både inom smarta och tekniska textilier och med egenskaper som hög effektivitet, låg vikt kan de ges fler funktioner än vanliga textilier. Exempelvis kan medicinteknisk textil ge äldre personer ökad livskvalitet, man kan också tillverka effektiva filter för att förbättra miljön.

På sikt är målet att kunna ersätta dagens metallfibrer med elektriskt ledande polymera kompositfibrer. De kan ge både tekniska och ekonomiska fördelar för producenter av smarta textilier. Till exempel kan ledande polymera fibrer ges ett större spektrum av ledande egenskaper än metallfibrer och kan därför användas i nya produkter och de kan ges större mekanisk flexibilitet och stickningsegenskaper än metalltrådar.

Samarbete med Textilhögskolan
Azadeh Soroudis forskning är knuten till Textilhögskolan där en forskningsgrupp ägnar sig åt inbäddade ledande fibrer i textilstruktur och man har bland annat tagit fram ett böjbart tangentbord.

Precis som Azam Jeihanipour kommer Azadeh Soroudi från Iran där hon efter sin grundutbildning i polymerteknik jobbade i fyra år på en utvecklings- och forskningsavdelning på ett tillverkningsföretag.  Det var det första I Iran med att ta fram polymera filmer och flerlagers förpackningslaminat. Vid sidan om jobbet fortsatte hon studera inom området polymerteknik på masternivå på University of Tehran. 

2006 kom Azadeh Soroudi till Borås för att studera en masterutbildning och det dröjde inte länge innan hon upptäckte att man här bedrev forskning inom polymerteknik. Året efter engagerades hon i forskningen i elektriskt ledande kompositfibrer och 2008 blev hon doktorand och började på ett projekt om elektriskt ledande fibrer under handledning av professor Mikael Skrifvars.

– Efter disputationen skulle jag vilja fortsätta forska på polymerer, antingen på ett universitet eller företag eller forskningsinstitut, helst i Sverige, säger Azadeh Soroudi.  

Azam Jeihanipours disputation
Avhandling: Waste Textiles Bioprocessing to Ethanol Biogas
När: 27 maj 2011 kl 13:00
Var: Sal: KS101-salen, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg
Opponent: Karin Øyaas
Abstract in English

Azadeh Soroudis disputation
Avhandling: Melt Spun Electro-Conductive Polymer Composite Fibres
När: 20 maj, 2011 kl 10:00
Var: Sal: KC-salen- Kemigården 4, Chalmers, Göteborg.
Opponent: Prof. Mikael Hedenqvist, KTH
Abstract in English