Högtryck inför sommaren

Platserna till högskolans fyra sommarkurser är eftertraktade. Kurserna "Design för det goda livet" och "Design och konsumtion" har tillsatt 200 platser vardera. Därutöver har 731 respektive 652 personer placerats på kursernas reservlistor. 

Kursen i pedagogik "Barn, textil och lärande - att använda textil som pedagogiskt redskap" med Varberg som kursort, har tillsatt 25 platser och har 71 reserver.

Kursen "Arbetsrätt" har antagit 130 studenter och utökar nu med ytterligare 20 platser. Den som är intresserad är välkommen att anmäla sig via studera.nu.

Det starka intresset för att studera i sommar visar sig även i den nationella statistiken för landets universitet och högskolor. 

Andreas Sandberg, chef för VHS produktionssamordning, tror att en tänkbar förklaring till det höga söktrycket är att ungdomar har svårt att hitta sommarjobb. VHS antagningsstatistik visar nämligen att närmare hälften av de som sökt sommarkurs i år tillhör den yngsta ålderskategorin.