Internationell konferens för utveckling av vårdvetenskaplig kunskap

Temat för konferensen är ”Knowledge for Caring Science - Direction and Options” och bland talarna märks bland andra professor Karin Dahlberg, Linnéuniversitetet,  som talar om "The Challenges of Caring Science in the Economically Driven Care with a Focus on Illness" samt Les Todres och Kate Galvin, kända professorer inom livsvärldsforskning från Bournemouth University, England

Konferensen startar redan idag 4 maj med ett pre-seminarium som hålls av professorerna Les Todres och Kate Galvin.
Key note speaker den 5 maj  är professor Karin Dahlberg, Linnéuniversitetet, som kommer att tala om "The Challenges of Caring Science in the Economically Driven Care with a Focus on Illness".

Drygt 60 forskare och praktiker från olika vårdprofessioner från England, Norden, Costa Rica, Japan och Indonesien kommer att delta under konferensen.

Mer information om programpunkterna »


Fakta

European Academy of Caring Sciences är ett Europeiskt nätverk för vårdvetenskaplig forskning. Ambitionen är att mötas över gränserna för att utveckla vårdvetenskaplig kunskap utifrån ett europeiskt perspektiv.
EACS-nätverket består av samarbetsparterna Bournemouth University, University of Brighton, University of West England, Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet och Uppsala Universitet.

Kontakt och mer information

Professor Margaretha Ekenbergh, tel: 033-435 4748, mobil: 0732-305949
Forskningsadministratör Linda Lovecraft, tel: 033-435 4774