Kolesterol – vän eller fiende?

Det är Institutionen för vårdvetenskap som bjuder in till vårens lunchföreläsningar på temat häls och fredagens pass om kolesterol hålls av universitetsadjunkt Claes Wikström. Under rubriken ”Kolesterol – vän eller fiende?” döljer sig en föreläsning kring fettets olika uppgifter i kroppen, dess roll i olika hälsoproblem samt strategier för hälsa.

– Att prata om kolesterol är inte helt okontroversiellt idag. Det finns många åsikter, mer eller mindre seriösa, om kolesterolets roll för hälsa och ohälsa. Jag ska försöka ge några ledtrådar till förståelse för området men utlovar inga definitiva sanningar, säger Claes Wikström.