Lärarstudenter välkomnas på nytt till Borås

Statistiken talade sitt tydliga språk, lärarutbildningen var det enda utbildningen på Högskolan i Borås som hade minskat sitt antal sökande från föregående år. I och med att högskolan beviljats examensrättigheter för den nya lärarutbildningen samtidigt som det nya legitimationskravet innebär att fler lärare ute i verksamheten behöver komplettera sina utbildningar, var de flesta inställda på ett starkt söktryck. Vad hade då gått snett? Hade inte högskolans goda rykte lyckats sträcka sig utanför akademin?

Lärarstudenter föreslog de ständiga nedskärningarna ute i verksamheten och den låga löneutvecklingen som orsaker till den nedåtgående statistiken. Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik, nämnde osäkerheten kring de nya lärarreformerna som en möjlig orsak. Fast ingen var säker förrän högskolans administrativa personal upptäckte den verkliga anledningen bakom studentbortfallet. Högskolan hade missat att ange en sökkategori för antagningssajten studera.nu vilket ledde till att lärarutbildningen vid Högskolan i Borås inte var fullt sökbar.

Litet misstag med stora konsekvenser

För att en utbildning ska vara öppen för anmälan via studera.nu måste information anges i flera steg, berättar Sofie Larsson, projektadministratör på Institutionen för pedagogik.

- Ett viktigt steg är att ange sökord och ämnesalternativ för respektive utbildning så att blivande studenter kan hitta utbildningen på webbsidan. Vi har i efterhand upptäckt att ordet lärarutbildning inte angetts som ämneskategori på studera.nu. Detta misstag är åtgärdat och våra lärarutbildningar är nu öppna för efteranmälan.

- Nu gäller det att informera om att det finns platser kvar för den som vill bli lärare, säger Sofie Larsson. Vi finns, även om vi inte syntes på studera.nu.

Platser kvar till lärarutbildning i toppklass

Lars-Erik Olsson välkomnar fler potentiella lärarstudenter att söka sig till Borås. 

- Vi har platser att erbjuda till en av landets främsta lärarutbildningar. Studentundersökningar visar entydigt att våra lärarstudenter är mycket nöjda med sin utbildning och vad de får med sig in i yrkeslivet. Borås ligger i särklass vad gäller kopplingen mellan teori och praktik.

- De studenter som börjar läsa i Borås till hösten kommer att gå den nya lärarutbildningen, och blir därmed legitimerade lärare enligt de nya krav som kräver behörighet i alla ämnen man undervisar i, avslutar Lars-Erik Olsson.