Lean lockade många

Personal från både Sjuhärad och orter längre bort kom för att inspireras av dagens föreläsare Robert Kusén, ledningsstrateg i Södertälje kommun. Innan dess var han chef för Scanias motorverkstad. Där börjar hans berättelse om hur den gamla organisationen var uppdelade i en tänkande och en utförande del i traditionell anda. En ny chef såg Robert Kusén potential och gav honom förtroende att leda ett utvecklingsarbete som skulle kombinera kraven på lönsamhet med kundernas och medarbetarnas behov.

Nu gör han i princip samma sak i kommunal verksamhet. I Södertälje har man rejält förkortat hur lång tid det tar att gå från socialbidrag till egen försörjning. Antalet inblandade tjänstemän, handlingsplaner och utvecklingssamtal har minskat kraftigt. Inom både industrin och tjänstesektorn handlar lean om att skapa ett väl genomtänkt normalläge där avvikelser och slöseri blir synliga och snabbt kan åtgärdas. Det bygger på ständiga förbättringar och förtroende för medarbetarnas vilja att utveckla verksamheten.

En av deltagande på seminariet var Ann-Louise Eriksson från Svedbergs i Dalstorp AB som gör badrumsmöbler. Företaget hade tio personer på plats för att få kunskap och inspiration för sitt eget leanutvecklingsarbete som påbörjades för ungefär fem år sedan.
 
– Konkurrensen gör att vi hela tiden måste bli effektivare, säger Ann-Louise Eriksson. Vi vill både ta tillvara outnyttjade resurser hos personalen och skapa ett strukturerat arbetssätt. Vi behöver få bort spilltid och göra flödena så raka och effektiva som möjligt. Nu är vi på väg åt det hållet.

– Ett viktigt budskap idag är grundfilosofin om att det är de som gör jobbet som kan det bäst. Och att det är viktigt att ge feedback till medarbetarna, annars är det svårt att utvecklas.

Även Schenker Privpak AB i Viared var på plats med flera anställda. De har påbörjat ett lean-arbete utan att använda just det begreppet. Ros-Marie Örn är samordnare för de regionansvariga för paketombuden och en av de engagerade i utvecklingen av bättre strukturer.

– Tidigare fanns det inget samlat forum för att stämma av dagens händelser och avvikelser. Nu träffas en person från varje avdelning varje dag. Dagens seminarium ger fler personer insyn i tankarna med lean. Robert Kusén är jätteduktig. Jag gillar konkreta exempel.

Daniel Yar Hamidi vid Institutionen för data- och affärsvetenskap är projektledare för Bättrekonceptet. Seminarier har de senaste två åren kompletterat Bättre-kurserna och arrangeras som ett separat mervärde.

– Idéerna till vilka ämnen vi tar upp växer fram i samarbete med företagen, säger han. Många har varit nyfikna på lean även inom tjänster och hur man kan föra in det i den egna organisationen. Det har varit en lyckad dag. Salen var fullsatt och vi hade en inspirerande föreläsare.