Normaliseringens historia - ursprung och utveckling i Sverige

Det råder sedan många år tillbaka i Sverige politisk enighet om en välfärdspolitik som har som målsättning att alla människor i det svenska samhället ska ges samma medborgerliga rättigheter. Ingen får diskrimineras på grund av kön, ras, religion, klass eller funktionshinder.

En viktig milstolpe i detta sammanhang är tanken om normalisering. Konceptets ursprung i Sverige dateras vanligtvis till tiden efter andra världskriget. En tilltagande utveckling inom området kan ses från och med senare delen av 1960-talet.

Föreläsaren Thomas Barow kontextualiserar konceptet i den svenska välfärdsstatens utveckling och frågan kommer upp om hur modern normaliseringen är i nutiden och framtiden.