Nu börjar "chippningen" på BLR

Bibliotek & läranderesurser kommer nu att överge systemet med streckkoder för utlån av böckerna och istället gå över till ett utlåningssystem baserat på radiovågor, kallat RFID (Radio Frequency IDentification). Den nya utlånings- och återlämningsutrustningen beräknas vara i drift i augusti. Som en förberedelse för den nya utrustningen kommer vi under hela maj månad att klistra in små chip i alla våra böcker. På varje våningsplan kommer du att se vår personal vid mobila vagnar med speciell utrustning där alla förberedelser görs. Vi hoppas att vårt arbete inte kommer att vara alltför störande när du sitter och arbetar.

Läs mer om RFID-tekniken på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Rfid.