Staden som lärande miljö

Hallå där...

...Monica Hammarnäs nyligen hemkommen från Lissabon

Vad gjorde du i Portugal? 

- Jag var där under två veckor i april tillsammans med en grupp blivande förskollärare och två kollegor, Kristina Bartely och Mats Andersson. Vi ingår i kursen “Finding Pedagogical Resources within Urban Places – Building the Education City”.

- Det är en intensivkurs inom Erasmus-programmet som handlar om hur man kan ta tillvara på stadsmiljön för att optimera barns lärande. Kursen är EU-finansierad och pågår under tre års tid. Det är första gången som Högskolan i Borås deltar i projektet. 

Vilka universitet ingår i samarbetet? 

- Förutom Högskolan i Borås deltar Universitet i Bologna och Maria Ulrich Universitet (ESEI) i Lissabon. Våra utbildningar och städer är olikt utformade vilket är en av anledningarna att det är ett sådant intressant projekt. Genom att besöka varandras länder får vi en inblick i hur det har sett ut, hur det ser ut idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden.

- Vi lär så mycket av varandra! Vi har bland annat haft diskussioner kring hur länderna tar hänsyn till barnkonventionen i sin stadsplanering. Sverige är känt för vår syn på barns lärande och inflytande. Att resonera kring barns lärande och utveckling i dessa sammanhang är verkligen lärorikt.

Vilka är ni som deltar? 

- Vi är tre lärare från varje lärosäte och sammanlagt tio studenter. De svenska deltagarna Sofie Hellgren, Ti Karlsson, Thomas Arens Fredin och Maria Ledinski studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås och Campus Varberg.

Vad fick ni göra i Lissabon? 

- Det första vi fick göra var att åka spårvagn genom stan. Sedan delades vi in i grupper med två studenter från varje land och med lärare som handledare. Grupperna fick sedan i uppgift att utforska ett valfritt kvarter.

- Studenterna spenderade två dagar med att känna av atmosfären i respektive kvarter. De fotograferade, intervjuade människor och filmade sina upplevelser.

Vad gjorde studenterna med det insamlade materialet?

- Efter dagar fyllda av dokumenterande och intryck presenterade studenterna sina upptäckter. En grupp hade ett intressant samtal med en stadsarkitekt, en annan grupp hade intervjuat barn som fick berätta hur de ville att deras stad skulle se ut.

Vad önskade sig barnen? 

- Vatten! Någon ville ha en swimmingpool på torget, någon en fontän. De vill ha gräs, gungor, platser för lek och aktivitet. Utifrån barnens önskningar gjorde sedan studenterna en modell för att gestalta barnens drömscenario.

Vad händer nu? 

- Projektet består med samma deltagare. Under våren 2012 ska vi utforska stadsmiljön utifrån barnens perspektiv i Borås. Det är ju en rätt så välplanerad stad med närhet till natur. Det blir intressanta veckor här också, det är jag fullständigt övertygad om!

Hur får man veta mer om projektet?

- Det är lätt, vi har nämligen skapat bloggen 'Building the Education City'. Där finns all information om kursen, från teoretisk förankring till studenternas presentationer med foton, filmer och analyser. 

- Bloggen ger verkligen en bra överblick av kursen som helhet.