Svensk ledarstil på en global arena

”Det svenska ledarskapet på en global arena – en konkurrensfördel?” var rubriken för CAV-seminariet 5 maj med Mats Engwall, professor i industriell ekonomi vid KTH i Stockholm och Bernt Olausson från Jeeves i Borås som föreläsare.

- Jag känner en gnagande oro för att vi tappat en konkurrensfördel som vi haft länge, säger Mats Engwall. Vi nedvärderar den och bländas för enkelt av amerikanska modeller.

Enligt Mats Engwall framställs svensk ledning internationellt som ett ideal men tas för givet i Sverige – och håller kanske på att gå förlorad. Idébildningen om arbetsledning som både fackföreningsrörelsen och arbetsgivarsidan länge engagerat sig i genom olika har nästan upphört på central nivå.  Istället har amerikanska managementmodeller fått stort genomslag.

- Jag saknar systematisk idéutveckling kring organisationsutveckling. Det gäller även tjänstesektorn. En arbetsgivarpart som inte bara pratar skattepolitik vore bra.

Bernt Olausson, affärsområdeschef för den internationella verksamheten inom Jeeves Information Systems som gör affärssystem, var näste föreläsare. Jeeves olika system finns i ungefär 40 länder. Bernt Olausson reser mycket i olika länder och märker tydligt av olika slags ledarskap. Det svenska beskriver han som informativt, med många ”experter” som vet minst lika bra som chefen, delegering av ansvar och fokus på individens utveckling.

– Den svenska modellen passar utmärkt i den globaliserade världen. Numera krävs mer av ett coachande ledarskap och självständiga medarbetare med stort eget ansvar.

Hans råd till svenska ledare är ändå att göra det man själv tror på. Individen snarare än kulturen är ändå på väg att få allt större betydelse. Som chef sätter man tonen för vad son gäller nedåt i organisationen. Grundläggande värderingar måste man vara tydlig med. Sist men inte minst behöver man ha tålamod och inte vara för snabb att döma andra.

– De traditionella hierarkierna är på väg bort, säger Bernt Olausson. Många i den yngre generationen är oerhört duktiga och orädda och löser en massa saker på egen hand. Chefen kan nästan bli en bromskloss i stället. Det gäller bara att hitta rätt nivå för coachningen. Mellanchefer i ny skepnad kanske är på väg tillbaka?

Läs en längre sammanfattning av CAV-seminariet: 
”Det svenska ledarskapet på en global arena – en konkurrensfördel?”