Sverige lockar färre studenter

Den främsta orsaken till det minskade intresset för internationella studier på svenska universitet och högskolor anses vara regeringens krav på studieavgifter för personer utanför EU/EES-området.

Lena Wallengren, samordnare för antagningen på Högskolan i Borås, berättar att uppdelningen av studenter inom och utanför EU/EES-området inte har beaktats i tidigare års antagningsstatistik. Avsaknaden av data att jämföra med gör årets siffror svåra att sätta i ett sammanhang och dra slutsatser från.

- Vad vi med säkerhet vet är att antalet antagna studenter till våra internationella utbildningar har gått ner, i enlighet med den nationella statistiken. Den institution som lyckats locka flest studenter till sina internationella program och kurser är Textilhögskolan.

Lena Wallengren förklarar att det fortfarande finns faktorer som kan påverka vilka studenter som kommer finnas på plats vid terminsstarten.

- I dagsläget har 133 personer tackat ja till en plats vid en internationell utbildning på Högskolan i Borås. Av dessa är 54 personer förpliktade att betala studieavgifter. Vi är mitt uppe i processen med att skicka ut fakturor och påminnelser. Så snart betalningarna har kommit in kan vi konstatera hur många utomeuropeiska studenter som kommer att påbörja en utbildning hos oss i höst, säger Lena Wallengren.

I och med avgiftsreformen har intresset för stipendier ökat. Lena Wallengren berättar om högskolans egna satsningar för att öka intresset för studier i Sverige.

- Högskolan i Borås har delat ut fjorton stipendier till studenter som kommer utanför EU/EES-området som alla börjar vid högskolan i höst.