Två miljoner till Drivhuset

Grattis till de två miljonerna! Hur känns det här?

– Det känns så klart jättebra! I den här branschen är det inte helt lätt att få pengar och det här bidraget är ett resultat av ett års lobbying.

Vad kommer pengarna att användas till?

– De här pengarna är ett extra tillskott utöver det grundbidrag vi får från Tillväxtverket, och en del av pengarna är vigda åt att Drivhuset ska etableras i Norrland. Drivhuset finns i dag på tolv orter i landet men det högst belägna är i Gävle, alltså inte så högt upp. Det har varit Näringsdepartementets önskan länge att vi ska etablera oss i norra Sverige och nu får vi medel till att göra det. 

Hur påverkar det här Drivhusets verksamhet i Borås?

– En del av pengarna kommer att slussas ut till Drivhusets olika lokala verksamheter och då kommer även Borås få en andel. Exakt vad vi ska göra för pengarna är inte bestämt ännu.

Kan du ge något exempel på projekt som Drivhuset har på gång just nu?

– Just nu håller vi bland annat på med ett projekt där vi låter tio unga entreprenörer genomgå vårt förinkubatorsprogram på tre månader. Hela programmet följer en metod där behov, tillvägagångssätt, kundnytta och konkurrens står i fokus. I grunden är det affärsutveckling där entreprenören under hela utvecklingen av sin tjänst/produkt kontinuerligt testar den på kunder och justerar utefter deras feedback. Majoriteten av entreprenörerna är studenter som kommer direkt från Drivhusets starta-eget-kurs. Det är kul att se att vi har ett flöde som verkligen fungerar här på Drivhuset.  

Fakta

Drivhuset är en organisation som finns på tolv platser i Sverige och vars syfte är att inspirera till idéförverkligande samt att stötta de studenter som kommit en bit på väg i sitt idéförverkligande. Drivhuset hjälper studenter att starta, driva och utveckla sina affärsidéer och företag genom framförallt vägledningssamtal, kurser, utbildningar samt hjälp från det lokala näringslivet.