Deras examensarbete nomineras till tävlingen ByggOpus

Martina Ögren och Shasmin Kader genomförde sitt examensarbete på Tyréns i Göteborg förra året och idag jobbar båda som byggkonstruktörer där.

Ni deltar i tävlingen ByggOpus med ert examensarbete i klassen 15 högskolepoäng. Hur kommer det sig att ert arbete har nominerats?

- Högskolan i Borås har skickat in vårt examensarbete och det har då blivit utvalt tillsammans med tio andra examensarbeten från landets högskolor och universitet som har program med bygginriktning.

Hur känns det att vara nominerad?

- Det känns fantastiskt roligt. Det är en ära att få representera Högskolan i Borås och Tyréns.

Vad betyder det för er att vara nominerade?

- Det betyder mycket och vi är stolta över vårt examensarbete och vår prestation.

 Har ni fått några kommentarer på jobbet?

- Många av våra arbetskamrater har varit med oss medan vi skrev arbetet och de är väldigt glada för oss, speciellt vår handledare på Tyréns, Rune Bu.

Martina Ögrens och Shasmin Kaders examinator, Agnes Nagy, är mycket glad för deras skull.
- Det är riktigt stort att bli nominerad till ByggOpus. Tjejernas examensarbete är mycket väl genomfört och förtjänar verkligen att lyftas. Det är också bra att Eurokod uppmärksammas av byggindustrin eftersom det är så pass inne i byggbranschen.

Bedömer tekniskt nyhetsvärde och formuleringsförmåga

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma det jobb studenterna lägger ner på själva skrivandet av examensrapporten. Juryn bedömer bland annat vilket värde examensarbetet har för byggbranschen eller om dess slutsats kan leda till ökad effektivitet och produktivitet för byggsektorn.

Tävlingen avgörs den 5 maj i samband med Sveriges Byggindustriers årsstämma i Stockholm.

Titel på examensarbetet: Framtagning av beräkningshjälpmedel i form av lathund för laster, lastkombinationer och ståldimensionering enligt Eurokod - jämförelsestudie mellan Eurokod och Boverkets nuvarande regler.

Deltar på STARK-dagen den 5 april

Martina Ögren kommer den 5 april att representera Tyréns i en monter på STARK-dagen på Högskolan i Borås och prata om examensarbete och berätta om företaget.