Doktorand i P1-reportage

Hur kommer det sig att du är med i Vetandets Värld i dag?

– Jag blev nyligen kontaktad av Sveriges Radio som var intresserade av att göra ett reportage om min forskning och självklart är det roligt när ens forskning uppmärksammas. När jag blev intervjuad var vi även och tittade på det nya intensivvårdsrummet på Södra Älvsborgs Sjukhus, där jag är en av de som ska studera hur rummet upplevs hos patienter och närstående.

– Tanken är att jag ska studera hur rummet upplevs gentemot ett vanligt patientrum, detta är en delstudie i min avhandling. Rummet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Vad handlar din forskning om?

– Jag forskar inom vårdvetenskap, med inriktning mot intensivvård. I mitt projekt ”Patientrummets interiör och utformning” belyser jag relationen mellan välbefinnande och vårdande samt patientrummets design och interiör. Men syftet är också att undersöka vilka effekter som ett patientrum, specialinrett med tanke på ljud, ljus och gestaltning, kan ha på de människor som vårdas och/eller vistas där, d.v.s. både patienter och närstående.

– I det projekt jag ingår i är vi intresserade av att undersöka om rummets interiör och utformning kan ha en positiv inverkan på patienters fysiska och psykiska hälsa, välbefinnande och trivsel på intensivvårdsavdelningen.

Vad har du annars på gång i din forskning?

– I mars ska jag vara med på en internationell konferens i Köpenhamn som handlar om forskning inom intensivvård. Jag ska åka till Zürich i september. Vid dessa tillfällen ska jag presentera min första delstudie som fokuserar på hur ett vanligt patientrum upplevs av närstående och vilka förslag de har för att förbättra miljön. Jag kommer även att delta i en konferens här i Borås i maj som arrangeras av Institutionen för vårdvetenskap.

Fakta

Du som vill lyssna på reportaget kan lyssna på P1 klockan 12:10, med repris 23:07. Vill du lyssna i efterhand hittar du reportaget på www.sverigesradio.se/p1/vetenskap - klicka dig vidare till Vetandets Världs lyssningsarkiv.