En textilhögskola i Skottland

I likhet med Textilhögskolans utveckling i Borås började Högskolan för textil och design som ett stöd till ullindustrin runt Galashiels i slutet av 1800-talet. Ett hundra år senare blev det dåvarande institutet en del av universitetet i Edinburgh och idag är högskolan en fakultet med 600 studenter som studerar utbildningar inom designteknologi, modedesign, textildesign, modekommunikation, interiördesign och modemarknadsföring. Skolsystemet i Skottland skiljer sig från det svenska systemet för högre utbildning med treåriga kandidatutbildningar och ett eller tvååriga utbildningar på avancerad nivå. Vid Heriot-Watt börjar nämligen studenterna på motsvarande gymnasienivå och inga krav ställs på förkunskaper inom textil och mode, men istället studerar studenterna fyra år för att nå en ”honors degree”.

Beröringspunkterna mellan högskolorna i Borås och Skottland är många. Bland annat är det lätt att känna igen sig i labben där studenterna praktiskt får möta de textila teknikerna. Vävning, trikåteknik, färg och beredning, tryckning, CAD och konfektionsteknik står på schemat i både Borås och Galashiels. Målet med resan för kollegiet inom konfektionsteknik som under en vecka besökte Skottland och Heriot-Watt var framförallt att studera hur man i Skottland arbetar med undervisning i de praktiska momenten.

Utveckla undervisningsmaterial

Bakgrunden till resan är att Textilhögskolan under 2010 tilldelades medel från Centrum för lärande undervisning för att undersöka hur undervisningsmaterial för praktisk undervisning skulle kunna utvecklas med hjälp av film och datorbaserat material. Lärarna inom konfektionsteknikkollegiet i Skottland har arbetat med film- och datorbaserat stöd till den praktiska undervisningen under lång tid, mer än tio år, och har med hjälp av detta gått från undervisning i små grupper om maximalt 15 studenter där varje tekniker ansvarade för sin labsal till att arbeta med föreläsningar och laborationer i storklass med upp till 120 studenter åt gången i konfektionsteknik och 50 studenter i tryckteknik. Undervisning i stora grupper av detta slag ställer dock krav andra på lokaler och teknisk utrustning. Detta gjorde att man i Galashiels i samband med en renovering av skolan slog samman undervisningslokalerna till större enheter och utrustade dem med möjligheter att visa dvd-film i storformat. I den kombinerade sysalen finns cirka 50 olika symaskiner och plats för ytterligare cirka 80 studenter som arbetar med mönsterkonstruktion och/eller tillskärning.

Lärande genom film

Tills idag har man i Galashiels producerat ett tjugotal dvd-filmer innehållande olika steg inom mönsterkonstruktion och sömnad som alla studenter, både de som endast läser en grundkurs under första året och de som fördjupar sig inom konfektionsteknik under alla fyra år, kan använda som stöd till den lärarledda undervisningen. Oberoende av tid och plats når studenterna instruktionsfilmer, stegvisa powerpoint-presentationer och anteckningar via en webbaserad lärplattform. På så sätt kan studenterna i större utsträckning arbeta oberoende av den personliga undervisningen från lärare och tekniker. Helt utlämnade till sig själva är dock inte studenterna för under laborationer har de ständigt möjlighet till individuell handledning där man räknar på en lärare/tekniker på tjugo studenter på grundnivå och en lärare/tekniker på 40 studenter på avancerad nivå. Enligt lärarna själva är resultatet att de arbetar mindre med repetitiv undervisning och mer med individuell handledning. Studenterna har också numera större möjligheter att själva repetera moment som mött i en tidigare kurs.    

I skrivande stund finns en tanke om att tillsammans utveckla ett undervisningsmaterial för distansundervisning inom konfektionsteknik. Först ut är eventuellt en kurs i fackterminologi inom konfektionsteknik men även digital mönsterkonstruktion och sömnad kan bli aktuell i framtiden.

Läs mer om Högskolan för Textil och design vid Heriot-Watt University